+31 (0)342 404500 info@wienese.nl

Privacy statement

Wienese klimmaterialen

Privacy statement van Wienese klimmaterialen

Wienese Klimmaterialen draagt zorg voor onderhoud en correcte weergave van informatie welke u terug kan vinden op onze website. Gezien er tussentijdse wijzigingen kunnen plaats vinden m.b.t. bepaalde toepassingen, wet- en regelgeving en/of normering zijn wij niet aansprakelijk voor de schade welke op directe of indirecte wijze volgt door gebruik van informatie van onze website.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wienese kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wienese of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, heeft verstrekt. Dit is ook van toepassing bij het gebruik van de steigerconfigurator middels www.kiesjerolsteiger.com en de gegevens die u hierdoor aan Wienese heeft verstrekt.

Uiteraard respecteren wij uw privacy en verwerken we uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Uitgangspunt is in de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).

 

WAAROM WIENESE DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Wienese verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of opdracht.
– Het afhandelen of verwerken van uw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotiefolder.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te optimaliseren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Wienese verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Wienese bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Wienese verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COPYRIGHT

Alle beschikbare informatie op de website van Wienese Klimmaterialen en in welke andere verschijningsvorm dan ook (te weten: afbeeldingen, software en/of tekst) mag niet gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd worden zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Wienese BV.

 

PRODUCTEN VAN DERDEN EN HYPERLINKS

De website van Wienese Klimmaterialen bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar derden. Voor de inhoud van deze informatie en andere websites dragen wij geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Wienese gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Google heeft van Wienese BV geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Wienese gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

E-MAIL DISCLAIMER

Alle door Wienese verzonden e-mail en bijlage zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Publiceren, vermenigvuldigen en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Wienese is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, de ontvanger is verantwoordelijk om ontvangen e-mails, berichten en bijlage te controleren op aanwezigheid van virussen.

 

BEVEILIGING

Wienese BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wienese.nl

 

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy statement te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy statement op onze website.

 

CONTACT

Heeft u vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website of bellen op nummer +31(0)342- 404500

Neem contact met ons op

Energieweg 36, 3771 NA Barneveld