+31 (0)342 404500 info@wienese.nl

Normen & wetten

Veiligheid voorop

Werken op hoogte is niet zonder risico, professioneel klimmateriaal moet dan ook voldoen aan de hoogst haalbare normering. Wienese Klimmaterialen doet hierin geen concessies en voldoet aan de onderstaande normen, wet en/of regelgeving.

Warenwet

Alle in Nederland geleverde ladders en trappen moeten voldoen aan de Warenwet, Besluit draagbaar klimmaterieel.

Ladderlimb Wienese

EN131

De EN131 is de Europese normering voor ladders en trappen. Deze norm is naar Nederlandse maatstaven ondergeschikt aan Warenwet, Besluit draagbaar klimmaterieel.

en 131

NEN 2484

Voor Professioneel gebruik hanteert Wienese de NEN2484. Hierin zijn de Nederlandse normen vastgelegd waarin ladders en trappen moeten voldoen.

nen 2484

EN1004

Rolsteigers moeten voldoen aan de norm EN1004. Naast de sterkte- en stabiliteitsberekeningen voldoen Wienese rol en vouwsteigers aan de EN1004.

en 1004

EN1298

Naast de EN1004 normering is de Wienese handleiding opgesteld conform de EN1298 voor de opbouw en gebruik van professionele rolsteigers.

en 1298

Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle® is een wereldwijde keurmerk voor producten die ontworpen zijn met het oog op een circulaire economie. Dit betekent dat alle materialen herbruikbaar zijn zonder kwaliteitsverlies.

Cradle to cradle Bronze

Neem contact met ons op

Energieweg 36, 3771 NA Barneveld